Myanmar Language English Language

BMC ဗီယက္နမ္ ဘက္ထရီေဆးဖ်န္းပုံးမ်ား

Category :- || Insecticide

ဗီယက္နမ္ မွ တန္းဖုိးသင့္အရည္အေသြးေကာင္းBMC 18 L Battery Sprayerဘက္ထရီေဆးဖ်န္းပုံးမ်ား

ဟာမုိနီျမန္မာအဂ႐ုိ မွ တင္သြင္းျဖန္႕ခ်ိသည္။

1. အသံဆူညံျခင္းမရွိ တုန္ခါျခင္းနည္းလုိ႕ သုံးစြဲသူ က်န္းမာေရးမထိခုိက္ဘူး။
2. တခါအားသြင္းထားရုံနဲ႕ တေန႕ ၅ နာရီကေန ၆ နာရီထိ သုံးႏုိင္တယ္။
3. ဆီဖုိးမကုန္ေတာ့ ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာတယ္။
4. အပုိပစၥည္း အလြယ္တကူရွိတယ္။
5. ေလေပါင္အားအျပည့္နဲ႕ အလုပ္လုပ္ေတာ့ ေဆးထြက္အေလအလြင့္မရွိေတာ့ဘူး။
6. သုံးစြဲရတာလြယ္ကူတယ္။
7. သီးႏွံအားလုံးအတြက္ အသုံးျပဳလုိ႕ရတယ္။
8. အခ်ိန္ နဲ႕ လုပ္အားခသက္သာလုိ႕ စီးပြားေရးတြက္ေျခကုိက္တယ္။
9 . ေတာင္သူေတြ ေ႐ြးခ်ယ္သုံးစြဲလုိ႕ အထူးအႀကဳိက္ေတြ႕ေစမယ္။