Myanmar Language English Language

Fertiplus 4-2-10- 55 OM / ဖာတီပလပ္ အရည္အေသြးျမင့္ ေဟာ္လန္ ၾသဂဲနစ္ေၿမၾသဇာ

Category :- || Fertilizers

အထူးစနစ္က်ေသာ ကေစာ္ေဖာက္ ေအာ္ဂဲနစ္နည္းပညာ၊ အေျခာက္ခံနည္းတို႕ႏွင့္  မ်ိဳးေစ့ေဆာင္၊ ေျမေဆာင္ ဘက္တီးရီးယား၊ ဗိုင္းရပ္မ်ားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းၿပီးျဖစ္သည္။

ေပါင္းျမက္၊သဲမႈန္၊ေျမမႈန္႕မ်ား ကင္းစင္သည္။

ဖာတီပလပ္ အရည္အေသြးျမင့္ ေအာ္ဂဲနစ္ေျမဩဇာသံုးျခင္းသည္

  • အထြက္ႏႈန္းတိုး။
  • ေျမဆီအရည္အေသြးတက္။
  •  အခဲေတာင့္သိပ္သည္းဆမ်ားလို႕ သံုးစြဲရ က်ဲပက္ရလြယ္ကူ။
  • အရည္အေသြးျပည့္ဝမႈ ညီညြတ္။
  • ေအာ္ဂဲနစ္သဘာဝအျပည့္ရွိ။
  • သဘာဝထြက္ကုန္။
  • က်န္းမာေရးရႈေထာင့္အရ အျပည့္အဝေထာက္ခံမႈရ။
  • ပတ္ဝန္းက်င္ေဂဟေဗဒႏွင့္သဟာဇတျဖစ္။
  • ေျမတြင္းအဏုဇီဝပိုးမ်ားရွင္သန္ပြားမ်ားေစသည္။