Myanmar Language English Language

Share with us

Yangon

Contact : Harmony Myanmar Group

Naypyitaw : Pyinmanar

Contact : Harmony Myanmar Group

BMC ဘက္ထၳရီအားသုံး ေဆးဖ်န္းပုံး


ဗီယက္နမ္ မွ တင္သြင္းၿပီး ဟာမုိနီျမန္မာအဂ႐ုိ မွ တင္သြင္းဖ်န္႕ခ်ိသည္။

1. အသံဆူညံျခင္းမရွိ တုန္ခါျခင္းနည္းလုိ႕ သုံးစြဲသူ က်န္းမာေရးမထိခုိက္ဘူး။
2. တခါအားသြင္းထားရုံနဲ႕ တေန႕ ၅ နာရီကေန ၆ နာရီထိ သုံးႏုိင္တယ္။
3. ဆီဖုိးမကုန္ေတာ့ ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာတယ္။
4. အပုိပစၥည္း အလြယ္တကူရွိတယ္။
5. ေလေပါင္အားအျပည့္နဲ႕ အလုပ္လုပ္ေတာ့ ေဆးထြက္အေလအလြင့္မရွိေတာ့ဘူး။
6. သုံးစြဲရတာလြယ္ကူတယ္။
7. သီးႏွံအားလုံးအတြက္ အသုံးျပဳလုိ႕ရတယ္။
8. အခ်ိန္ နဲ႕ လုပ္အားခသက္သာလုိ႕ စီးပြားေရးတြက္ေျခကုိက္တယ္။
9. ေတာင္သူေတြ ေ႐ြးခ်ယ္သုံးစြဲလုိ႕ အထူးအႀကဳိက္ေတြ႕ေစမယ္။